Z historického hlediska je známější jako Byzantská říše. Na území dnešního Turecka se během let zabydlelo mnoho civilizací. Byli to především Chetité, Peršané, Řekové a Římané.  Do roku 1453 byla středem Byzantské říše Konstantinopol, po vpádu osmanských Turků v čele se sultánem Mehmedem II., došlo k převratu a turecké nadvládě trvající až do konce 1. světové války.  Po porážce v roce 1920 bylo území osmanské říše v rámci mírových smluv velmi zredukováno. To vedlo k vytvoření odboje vedeného Mustafou Kemalem (otec Turků). Mustafa porazil řeckou armádu, která se pokoušela odboje zničit, a v roce 1923 dokázal vyjednat zvětšení území, které se téměř podobá dnešní rozloze Turecké Republiky. Ta byla vyhlášena ve stejném roce – v roce 1923 a Mustafa Kemal se stal prvním prezidentem.  Jeho nástupcem se stal Ismet Inonu. V období 2. Světové války se mu podařilo držet Turecko jako neutrální zemi. V roce 1952 vstoupilo Turecko do NATO. V roce 1980 došlo k dlouho očekávanému převratu (do té doby bylo Turecko vedeno spíše diktaturní vládou), které se naštěstí obešlo bez krveprolití a proběhlo poměrně mírně.  V roce 1983 proběhly nové volby. Do roku 1987 bylo zrušeno téměř ve všech oblastech stanné právo. Toto se však netýká oblastí, které obývají menšiny Kurdů. Tam neustále dochází k častým potyčkám a nepokojům.